Moravští bratři

Kdo jsou Moravští bratři z. s.


Navazujeme na duchovní hnutí, které v české a moravské zemi násilně skončilo v r. 1620. Součástí našich hodnot je orientace na Boží plány, na člověka a jeho rozvoj, bezpečnost, odpovědnost a transparentnost.

Důležitým nástrojem formování komunitní kultury MB jsou tyto dokumenty:

  1. Bible Kralická (1613)
  2. Církevní řád, akta a dekrety původní jednoty bratrské (1497 – 1635)
  3. Konfese původní jednoty bratrské (1535)
  4. J. A. Komenský – Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650)
  5. J. A. Komenský – Haggaeus redivivus (Obnova církve, 1632)
  6. Vnitřní pravidla chování a etické principy

Mezi naše činnosti patří osvěta v oblasti české reformační historie.
Dále protidrogová prevence, práce s drogově závislými, návštěvy ve věznicích a další


 

Naše motto:


Stavíme nové věci na staré základy


Moravští bratři

. . . nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí . . .
Žalm 127:1