Moravští bratři

 

Kdo jsou Moravští bratři z. s.


Navazujeme na duchovní hnutí, které v české a moravské zemi násilně skončilo v r. 1620. Součástí našich hodnot je orientace na Boží plány, na člověka a jeho rozvoj, bezpečnost, odpovědnost a transparentnost.

Mezi naše činnosti patří osvěta v oblasti české reformační historie.
Dále protidrogová prevence, práce s drogově závislými, návštěvy ve věznicích a další


 

Naše motto:


Stavíme nové věci na staré základy


Moravští bratři

. . . nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí . . .
Žalm 127:1