Akademie Moravští bratři

Akademie Moravští bratři – semináře


Pomáháme jednotlivcům, organizacím a národu ujasnit si svoji identitu předložením přesného historického výkladu událostí českých dějin, od předhusitského období po misie Moravských bratří. Odstraněním chyb a nepřesností v pohledu na minulost, kterých se mnohdy nevědomky všichni dopouštíme, pomáháme a motivujeme k uvědomění, dalšímu růstu a stabilitě.

Téma přednášek a seminářů

 • popis historických událostí od předhusitského období po misie Moravských bratří, jenž mají dodnes zásadní vliv na tvář Evropy i celého světa
 • celé téma je prezentováno jako ucelený strhující příběh, na sebe logicky navazujících událostí
 • výklad z pohledu postav, událostí, společenských myšlenkových proudů, příčin a následků změn
 • představení nejvýznamnějších postav:
 • Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Žižka, Petr Chelčický, Petr Vok, Karel st. ze Žerotína, Jan Amos Komenský, Kristián David, hrabě Zinzendorf a hlavní postavy hnutí Moravských bratří
 • okolnosti vzniku Bible Kralické, klenotu českého jazyka
 • objasnění historických faktů, které pomáhají pochopit nejen minulost, ale i přítomnost a budoucnost národa
 • pro křesťany motivace k víře, k odhodlání žít s Bohem a pro Boha, mnohdy uvědomění si svého poslání
 • pro všechny Čechy i Moravany seznámení se svými duchovními kořeny

Přinášené hodnoty

 • budování zdravé národní identity, založené na předložených historických faktech, zasazených do širšího evropského kontextu
 • představení vnitřních hodnot kladných historických postav v českých dějinách, které svým významem přesahují hranice země i své doby
 • objasnění významu vzdělání a vlivu vzdělanosti na společenskou úroveň, kulturu a ekonomiku, stejně jako na uvědomění si vlastní existence jednotlivce
 • náležité porozumění společenskému přínosu těch, kteří byli ochotni se obětovat pro druhé
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo